Praktijkinformatie

Spreekuren

Onze spreekuren zijn alleen volgens afspraak.
U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 uur en 12.30 uur en tussen 14.00 uur en 17.00 uur.

Spoedgevallen

.
Spoed overdag
.
Spoedlijn: 0475-339880 keuze 1
.
Bij een levensbedreigende situatie belt u 112
Voor eerste hulp bij ‘kleine’ ongelukken (verbrandingen of verwondingen) kunt u direct terecht. Als u eerst belt, dan houden we rekening met uw komst.
.
Spoed buiten kantooruren
.
Voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag kunt u buiten kantooruren contact opnemen met de Huisartsenpost Roermond, tel: 0475-771771.
Hier kunt u uitsluitend terecht na telefonisch contact.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
.
Wilt u een huisbezoek aanvragen voor dezelfde dag? Belt u dan voor 10 uur met de praktijk.

Assistentes

Onze assistentes zijn allemaal gediplomeerd en volgen regelmatig bijscholingen om hun competenties op peil te houden.
.
De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt.
.
Aan de hand van de ernst van uw klacht zal zij een afspraak kunnen inplannen. Zij is ook opgeleid om medische adviezen te geven.
.
Uitslagen van urine- of bloedonderzoek kunnen vaak ook via de assistente worden gekregen.
.

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

   • Het meten van de bloeddruk;
   • bloedprikken.
   • aanstippen van wratten;
   • verbinden van wonden;
   • oren uitspuiten;
   • hechtingen verwijderen;
   • zwangerschapstest;
   • urine onderzoek;
   • suiker- en Hb-controle;
   • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek);
   • verstrekken van informatiefolders.

Avond-, Nacht- En Weekenddienst (ANW)

De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de Spoedpost Roermond. Op de Huisartsenpost Roermond werken alle huisartsen uit de regio samen.
.
Indien u een klacht heeft die niet kan wachten, dient u altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de Huisartsenpost. Hier wordt dan bekeken hoe u het best geholpen kan worden.

Geef aub toestemming voor het uitwisselen van uw medische gegevens met de huisartsenpost. Klik hier voor meer informatie.

.
Houd bij contact met de Huisartsenpost svp uw verzekeringsgegevens bij de hand.
.

Adres Spoedpost:
Spoedpost Roermond
Nassaustraat 79
6049 EB Roermond
tel: 0475-771771

Praktische informatie

De praktijk is gevestigd op de begane grond in een multifunctioneel pand in de oude kern van Merum/Herten. Naast onze huisartsenpraktijk bevindt zich in dit gebouw o.a. een apotheek, een fysiotherapiepraktijk, een diëtiste, een verloskundige en een logopediepraktijk

Bloedprikken in de praktijk

U kunt in de praktijk terecht om bloed te prikken.
Om de wachttijd te verkorten, vragen we u om hiervoor een afspraak bij de assistente te maken.
.
Tijdstippen van bloedprikken:
Iedere ochtend van 09:00 tot 12:00 uur

Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten kunt u bij de assistente terecht.

Voor sommige geneesmiddelen geldt dat deze enkel door de arts verlengd kunnen worden. Mocht dit bij u van toepassing zijn, dan hoort u dat van de assistente.

Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuner Somatiek, mevr. R. Janssen – Jongen
.
Zij doet in overleg met de huisartsen de controles bij de volgende groepen patiënten:

   • Diabetesspreekuur;
   • Astma/COPD spreekuur;
   • Hypertensiespreekuur;
   • Naast de zorg voor chronische patiënten doet zij ook longfunctieonderzoeken;
   • Als u wilt stoppen met roken kunt u met haar een speciaal programma doorlopen;
   • Tevens draagt zij bij aan de zorg voor ouderen in onze praktijk.

.
Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheid, mevr. S. Joosten
.

In onze praktijk bieden we ook ondersteuning aan mensen met psychische klachten. Dit wordt gedaan door medewerking van een GGZ verpleegkundige. Verwijzingen naar haar verlopen via de huisartsen.

Behandelinformatie oogklachten

Wanneer u klachten heeft aan uw ogen, of u wilt de ogen laten onderzoeken, dan kunt u een afspraak maken op het oogspreekuur van dokter Liedekerken.
.

Inschrijven als nieuwe patiënt

Uitsluitend inwoners uit het postcodegebied 6041 NA t/m 6041 SX, 6041 VA t/m 6041 VX, 6049 A* t/m 6049 Z*, 6067 en 6077 NX, kunnen zich laten inschrijven als nieuwe patiënt. Via deze link kunt u het inschrijvingsformulier invullen. Meteen na uw aanmelding dient u een afspraak te maken met onze assistente voor een kennismakingsgesprek. Uw aanmelding in onze praktijk is pas definitief na het kennismakingsgesprek met de huisarts.
.
Als u zich inschrijft wordt u automatisch administratief gekoppeld aan
een van de huisartsen. Echter, uw inschrijving geldt voor alle artsen. U
bent patiënt bij Praktijk Nieuwe baan en u kan een afspraak maken bij
alle huisartsen.

Eigen risico huisartsenzorg; Voorkom onverwachte kosten !

Eigen risico huisartsenzorg; Voorkom onverwachte kosten!

Voor basiszorg bent u verzekerd via uw zorgverzekering. De huisartsenzorg valt hieronder. Alles wat binnen de huisartsenpraktijk gebeurt en blijft, valt niet onder het eigen risico. Als u verwezen wordt, als er bloed of urine in het laboratorium onderzocht moet worden of als u medicijnen nodig heeft, vallen deze kosten wel onder het eigen risico.
.

   • Het verplicht eigen risico geldt als u 18 jaar of ouder bent, dus niet voor kinderen.
   • U betaalt het eigen risico naast uw premie.
   • Het geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m/ 31 december).
   • U betaalt het nooit bij zorg uit de aanvullende verzekering.

.
Hieronder staan een aantal voorbeelden vermeld van zorg die onder het eigen risico valt. Deze lijst is niet compleet. Controleer daarom zelf altijd bij uw zorgverzekeraar of zorg onder het eigen risico valt of niet. Het gaat om onder andere:
.

   • Voorgeschreven medicijnen;
   • Bloedafname en -onderzoek;
   • CRP-sneltest;
   • Urineonderzoek (behalve bij een vermoeden blaasontsteking);
   • Alle kweken die worden afgenomen (inclusief SOA-test en kweken van ontlasting);
   • Uitstrijkjes*;
   • Teledermatologie;
   • Beoordelen ECG door specialist
   • Hartritmeonderzoek door middel van event recorder;
   • Onderzoeken in het ziekenhuis (bijvoorbeeld röntgenfoto, echo, CT-scan, ECG, holteronderzoek, laboratoriumonderzoeken, enzovoorts);
   • Bezoek aan een specialist in het ziekenhuis;
   • Bezoek aan een instelling voor psychologische hulp;
   • Bezoek aan een diëtist.

.
*Dit geldt voor uitstrijkjes die worden aangevraagd door de huisarts. Uitstrijkjes in het kader van het Bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker worden door de overheid betaald en vallen niet onder het eigen risico.

Klachtenprocedure

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Klacht Nieuwe Baan ?
thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

In onze praktijk kunt u helaas niet terecht voor reizigersadvisering en vaccinatie.
.
Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Vaccinatiepunt aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl

https://vaccinatiepunt.nl/?referrer=viahuisarts
reisprik
Call Now Button